Національні Еразмус+ офіси допомагають Європейській Комісії у впроваженні програми Еразмус+ у сфері вищої освіти в деяких країнах-партнерах. Офіси займаються моніторингом проектів, що фінансуються, підтримують контакт з місцевими органами влади та делегаціями ЄС. Також НЕО вивчають розвиток вищої освіти в країні.

В Україні теж є Національний Еразмус+ офіс, який займається популяризацією серед населення можливостей, які надає Програма, а також виступає контактним центром для всіх зацікавлених потенційних учасників, бенефіціарів і стейкхолдерів щодо заходів Європейської Комісії у сфері освіти.

Більше - про Національні Еразмус+ офіси в загальному та окремо про НЕО в Україні.

 

National Erasmus + Offices assist the European Commission in the implementation of Erasmus+ in certain Partner Countries. Offices monitor funded projects, maintain dialogue with local authorities and EU Delegations. NEOs also study the development of higher education in countries.

Ukraine also has a National Erasmus + Office, which promotes the Program opportunities among the people. Also, it provides information to all interested potential participants, beneficiaries, and stakeholders on the European Commission's activities in the field of education.

Read more about National Erasmus + Offices in general and NEO-Ukraine.