Еразмус+ це програма ЄС, яка займається підтримкою освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян Європи та поза її межами.

Програма має на меті забезпечувати розвиток інновацій та сприяти участі молоді в демократичному житті.

Еразмус+ надає можливості навчальної та академічної мобільності серед молоді, займається підготовкою вчителів та наставників, підтримує проєкти та партнерства і розвиток стратегій та співпраці. Програма виступає за інклюзію та гендерну рівність, а також зелені та цифрові трансформації.

Більше про Еразмус+ на сайті.

 

Erasmus + is an EU program that supports the educational, professional and personal development of Europe's citizens and beyond.

The program aims to support the development of innovation and promote the participation of young people in democratic life.

Erasmus + provides opportunities for learning and academic mobility among young people, trains teachers and mentors, supports projects and partnerships, and develops strategies and cooperation. The program advocates for inclusion and gender equality, as well as green and digital transformations.

Read more about Erasmus+ here.